ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

បរិស្ថានរោងចក្រ:

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

វិញ្ញាបនប័ត្រ

1 (1)

វិញ្ញាបនប័ត្រព្រៃឈើអេហ្វអេសអេស

1 (2)

វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO9001

1 (3)

វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ISO14001

ដំណើរការផលិត:

1 (1)

ស្រាវជ្រាវផ្សិត

1 (2)

ផលិតកម្មផ្សិត

1 (3)

ដង្កូវ

1 (4)

រាងអំប្រ៊ីយ៉ុងសើម

1 (5)

ចុចក្តៅ

1 (6)

ស្លាប់កាត់ប្លាស្ទិច

1 (7)

ឃ្លាំងវេចខ្ចប់